Tájékoztató járművezető-képző tanfolyamokról

A képző szerv megnevezése: Magura Hungary Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: Magura Hungary Kft.
A képző szerv székhelye: 5600 Békéscsaba, Magyar utca 7/1/10.
A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
A cégbírósági bejegyzés, engedély száma: 04-09-005111
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 04-0056-06
Program akkreditációs lajstromszám: PLH-596
Intézmény akkreditációs lajtsomszám: AL-1931
Iskolavezető neve: Magura István
Ügyfélfogadás helye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u.11.
(TIBO Kereskedőudvar)

Telephelyek címe, telefonszáma: Magura Hungary Kft.
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 11. sz.
20/944-7000KEVIÉP KFT
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út.20.sz.
66/322-423

A felnőttképzéshez kapcsolódó térítésmentes szolgáltatások

Sorsz. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése A felnőttképzési szolgáltatások azonosítója
1. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése és figyelembevétele 00000091
2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 00000093

A felvétel módja

A felvétel írásban történik az aktuális jogszabályokban, Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban NKH) szabályzatokban (Bizonylati Album) előírt formanyomtatványon, melyhez csatolni kell:

 • az adott kategóriára előírt anyagokat,
 • legalább az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítványt.
 • A tanfolyamra az vehető fel, aki megfelel a jogszabályokban előirt egészségügyi, közbiztonsági, életkori és pályaalkalmassági feltételeknek és ezt igazolja.
 • AM nemzetközi kategóriákba tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmassághoz,
 • K nemzeti kategóriákba tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmassághoz,
 • AM és K kategótiákhoz a tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltétele az írni, olvasni tudás.
 • A1, A2, A, B, B+E nemzetközi kategóriák 1-es csoportú egészségi alkalmassági vizsgálat,
 • C, C+E, D 2-es orvosi csoportú egészségi alkalmassági vizsgálat,

Munkavállaláshoz:

 • C, C+E kategória esetén legalább PÁVIII, vagy PÁVII, és GKI tehergépjárművezetői vizsga,
 • D kategória esetén munkavállaláshoz PÁVII, és GKI autóbuszvezetői vizsga,

A vizsgaigazolás kiadását az NKH végzi, valamennyi sikeres vizsga után egy-két nappal. Az egészségügyi tanfolyamokat, vizsgákat, és az igazolások kiadását a Magyar Vöröskereszt végzi (Békéscsaba, Bajza utca, 15. szám). Elsősegély nyújtási vizsga alól mentesül a legalább azzal egyenértékű, vagy magasabb végzettség igazolása.

Mentesség a különböző vizsgák alól

A mentességről a Képző Szerv köteles a Tanuló számára a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján tájékoztatást nyújtani és az Iskolavezető a benyújtott okmányok alapján a mentességet biztosítja.

Választható gépjármű típusok

Kategória Típus Oktató
AM
A1
A2
A
SUNDIRO XDZ50
KEWAY SPEED
HONDA CBF
HONDA DEVILE
Kesiár Tamás
Kis Gábor Sándor
 
 
B
 
 
 
 
 
PEUGEOT 206
SUZUKI SWIFT
 
RENAULT SCENIC
KIA
TOYOTA YARIS
Szabó Ferenc
Kesiár Tamás
Kis Gábor Sándor
Bazsó Imre Csaba
Krizsán János
Gonda Zsuzsanna
B+E
C,
C+E,
D
 
 
 
CITROEN JUMPER
IVECO120
IVECO150
IKARUS 256.50
 
 
 
Magura István
Szabó Ferenc
Kaszai Gyula
Gál József
Gonda Zsuzsanna
Péli János
Uhrin Róbert

A tanuló áthelyezése és az erről szóló igazolások kiadása nyolc munkanapon belül történik. A tanulónak csak az addig leadott órákat kell kifizetni.

A szakoktatók éves továbbképzését és vizsgáztatását az országos hatáskörrel rendelkező Budapesti Műszaki Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola végzi. Ezzel biztosítja a szakoktatók naprakész felkészültségét.

A képzőszerv felügyeletét és ellenőrzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Békés Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelősége,(Békéscsaba, Szarvasi út 107.) végzi.

A Képző Szerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein szereplő személyes és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a jogszabályokban előírt időtartamig. Ezt követően a Képző Szerv az adatokat megsemmisíti.

Mint képző szerv – a képzési szolgáltatás felelőse – a rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítom. A megfelelő kategóriára képzési engedéllyel rendelkezem.

A Képző Szerv szerződésszegése esetén a Tanulót az általa befizetett tanfolyamdíj teljes egészében megilleti. Amennyiben a Képzőszerv saját hibájából foglaltakat az általa vállalt határidőig teljesíteni nem tudja, ez esetben köteles a Tanuló által a Képzőszerv részére befizetett költség teljes visszatérítésére. A tanuló szerződésszegése esetén a tanfolyamdíj a leadott órák arányában térítendő vissza.

Tanuló vizsgákra csak a kötelező órák teljesítése (vagy pótlása) esetén bocsátható.

A tanulók jogai

 • Saját maga, vagy a törvényes képviselő útján, a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon.
 • A tanulmányi szerződést felbontsa.
 • A meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tsanórákban megkapja.
 • Szakoktatót és járművet válasszon, ill. igénye szerint cseréljen.
 • Díj ellenében pótórákat vegyen. Képző szervtől hivatalosan kiállított igazolást kapjon áthelyezés, vagy szerződésbontás esetén.
 • A képzését a vonatkozó előírások keretein belül szüneteltesse.
 • Az iskolavezetőnél, felügyeleti szervnél észrevételt, panaszt tegyen.
 • Az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja.
 • A befizetett szolgáltatási díjról nyugtát, számlát kapjon.
 • Eldöntse, a gyakorlati oktatás során másik tanuló, szakoktató jelölt beülhet-e az oktató autóba.
 • A kötelezően előírt óraszámok után vizsgára bocsátását kérje.8-16-ig

A tanuló kötelezettsége

 • Az elfogadott és aláírt szerződés egy példányát a képző szervnek leadja.
 • A pontosan és hibátlanul kitöltött jelentkezési lapot mellékleteivel együtt a képző szervnek leadja.
 • A szolgáltatási díjat a tájékoztatóban meghatározott módon előre megfizesse (ennek elmaradása esetén az oktatást és a vizsga feltételeit az iskolavezető megtagadhatja.)
 • A kategória meghatározott óraszámait hiánytalanul meghallgassa, ill. levezesse.
 • Hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja.
 • Az oktatás és vizsga rendjét ne zavarja meg, ill. megfelelő öltözetben jelenjen meg az oktatáson és a vizsgán.
 • Nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól, a gyakorlati oktatás és vizsga során.
 • Az oktatáson és a vizsgákon az előírt időpontban pontosan, és minden esetben józan, kipihent állapotban jelenjen meg, és tudásáról számot adjon.
 • Motoros oktatásra az előírt felszerelésben köteles megjelenni.
 • A vizsgákon személyét hitelt érdemlően igazolja (személyi igazolvány vagy útlevél), és magával hozza a vizsgalapot, meglévő vezetői engedélyét, előírt szemüvegét, pótszemüvegét, stb.
 • A gépjárművezetés oktatása és vizsgája során a 24/2005 GKM rendelet szerinti feltételeket betartsa.

A vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadását bármelyik okmányirodában kérheti, az NKH által kiadott igazolással.

Életkori feltételek

Kategória Tanfolyamra való felvétel Vizsgára bocsátás életkori feltétele
AM

 

13 év 6 hónap

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

13 év 9 hónap

14 év

A1

 

15 év 6 hónap

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

15 év 9 hónap

16 év

A1-B-vel

 

17 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 

 

A2

 

17 év 6 hónap

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

17 év 9 hónap

18 év

A2-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven belül)

18 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

—————–

 

A2-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven túl)

18 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 

 

A

 

23 év 6 hónap

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

23 év 9 hónap

24 év

A-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven belül)

24 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

——————

 

A-A2-vel

(A2 megszerzésétől 2 éven belül)

24 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

——————

 

A-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven túl)

24 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 

 

A-A2-vel

(A2 megszerzésétől 2 éven túl)

20 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 

 

B

 

16 év 6 hónap

 

Elméleti

Forgalom

16 év 9 hónap

17 év

B+E

(Érvényes B kat. és nem kezdő vez. eng.)

 

20 év 6 hónap

 

 

Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

17 év 9 hónap

18 év

 

C

(Érvényes B kat.)

 

20 év 6 hónap

 

 

Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

20 év 9 hónap

21 év

 

C+E

(Érvényes C kat. és nem kezdő vez. eng.)

 

20 év 6 hónap

 

 

Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

20 év 9 hónap

21 év

 

D

(Érvényes B, C kat. vez. eng.)

 

23 év 6 hónap

 

 

Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

23 év 9 hónap

24 év

 

Nem kezdő vezetői engedély = 2 éves nemzetközi kategóriás vezetői engedély

Tanfolyamok árai és a vizsgadíjak

Kate-
gória
Elmélet (Ft) Gyakorlat képzőszerv motorjával
(Ft)
Elm. és gyak. tanf. díj képzőszerv motorjával
(Ft)
Vizsgadíj
(Ft)
Összesen képzőszerv motorjával
(Ft)
Gyakorlat
saját
motorral
(Ft)
Összesen
saját
motorral
(Ft)
AM 30000 12×4000=48000 78000 E.:
J.:
F.:
4600
3600
3600
89800 12×3000=36000 77800
A1 30000 18×4000=72000 102000 E.:
J.:
F.:
4600
4700
11000
122300 18×3000=54000 104300
A1 B-vel 20000 3×4000=12000 32000 E.:
J.:
F.:
4600

11000
47600 3×3000=9000 44600
A2 30000 18×4000=72000 102000 E.:
J.:
F.:
4600
4700
11000
122300 18×3000=54000 104300
A 30000 28×4000=112000 142000 E.:
J.:
F.:
4600
4700
11000
162300 28×3000=84000 134300
Kate-
gória
Elmélet (Ft) Gyakorlat (Ft) Tanfolyamdíj
(elmélet + gyakorlat)
(Ft)
Vizsgadíj
(Ft)
Összesen
(Ft)
B 35000 30×4500=135000 170000 E.:
F.:
4600
11000
185600
B+E 40000 19×5500=104500 144500 E.:
B.:
R.:
F.:
13800
4400
3500
11000
177200
C 55000 32×5500=176000 231000 E.:
B.:
R.:
F.:
13800
4400
3500
11000
263700
C+E 40000 17×6000=102000 142000 E.:
B.:
R.:
F.:
9200
4400
3500
11000
170100
D 40000 33×6000=198000 238000 E.:
B.:
R.:
F.:
4600
4400
3500
18500
269000

E. = Elméleti, J. = Járműkezelés, F. = Forgalom, B. = Bizt. üzem., R. = Rutin

A vizsgadíjak összegét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állapítja meg, mely összeget a képzőszerv részére kell befizetni, aki ezt átutalással továbbítja.

Vöröskeresztes vizsga (amennyiben szükséges) 10000,- Ft + 7900,- Ft

A befizetés módja: készpénz illetve átutalás

Iskolánkban részletfizetési kedvezmény is igényelhető a következő fizetési feltételekkel:

 • első részlet: 50 000 Ft jelentkezéskor
 • második részlet: elméleti vizsgák befejezésekor
 • harmadik részlet: rutin vizsga után, forgalmi órák megkezdése előtt.

Kedvezmények:

Több kategória végzése után egyedi kedvezmények:

 • B kat.után C kat.elvégzése esetén az elméleti tanfolyamdíj 35 000 Ft helyett 25 000 Ft.
 • Egyéb kategória (A, E, D) elméleti tanfolyamdíja: 25 000 Ft helyett 15 000 Ft.

Tankönyv letéti díj: 5 000 Ft,
Bü.: 3 000 Ft,
Eü.: 3 000 Ft.
Megjegyzés: A tanfolyamárak a szerződéskötéstől számított fél évig érvényesek!

Tantárgyak és óraszámok

Kat. Közlekedési ismeretek Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek A járművezetés elmélete Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés Kötelező minimum Vezetési és vizsgaórák
M 12   4     16 10+2
A1 14 4 4     22 16+2
A1 B-vel 1 1 1     3 2+1
A2 14 4 4     22 16+2
A 14 4 4     22 26+2
B 16 4 8     28 29+2
B+E 6 4 4 4 4 22 16+2+1
C 24 16 12 12 16 80 29+2+1
C+E 4 4 4   8 20 14+2+1
D 8 6 6   8 28 29+3+1

A tanfolyamok tanrendjének ismertetése a felvételkor, de legkésőbb az első foglalkozásokon kerül sor.

Elméleti tanfolyam létszáma: 1-32 fő

Tanfolyamra való beiratkozás a tanfolyam indításától számított 3 napon belül lehetséges.
Az elmulasztott órákat a tanfolyam végén pótolni kell. Ennek díja létszámtól függetlenül 1 000/Ft/óra/fő.
Elméleti tanfolyam végén a NKH által kiadott vizsgaprogram alapján házivizsgát kell tenni.

Az elméleti órák száma 4×45 perc, magasabb kategóriák esetén 2x4x45 perc.

A gyakorlati órák 50 percesek, melyek között 10 perc szünetet kell tartani.

A gyakorlati órák száma: alapoktatásban: 2, főoktatásban: 2+2, közben legalább 1 óra szünet. Gyakorlati pótórák szükségességének megállapítása a tanuló és az oktató megegyezése alapján történik, melynek díja az alapórával azonos.

Mutatószámaink 2018. I. negyedév – 2018. II. negyedév:

A Közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX.2.) Korm. rendelet alapján. A tanulók fogyasztóvédelmi szempontból való védelme érdekében, a fogyasztóvédelmi mutatószámaink az alábbiak (azonosítószámunk: 3195):

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO)*
AM A1, A2, A összesítve B C
Gyakorlat Gyakorlat Gyakorlat Gyakorlat
2018
1.
2018
2.
2018
1.
2018
2.
2018
1.
2018
2.
2018
1.
2018
2.
111,37% 124,90% 100,39% 100,69%
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)**
AM A1, A2, A összesítve
Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom
2018
1.
2018
2.
2018
1.
2018
2.
2018
1.
2018
2.
2018
1.
2018
2.
B C
Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom
2018
1.
2018
2.
2018
1.
2018
2.
2018
1.
2018
2.
2018
1.
2018
2.
60% 46,43% 60% 49,15% 73,08% 70,41% 61,33% 79,31%
Képzési Költség (KK)***
Kategória Tanulók száma Átlagos képzési költség
AM 79 800
A1 114 300
A2 132 300
A 182 300
B 185 600
B+E 177 200
C 263 700
C+E 169 100
D 272 000

* Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): százalékos arányban határozza majd meg, hogy a kötelező óraszámokon túl összesen hány tanóra szükséges átlagosan az adott intézménynél a forgalmi vizsga sikeres elvégzéséhez.
** Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): százalékos mértékben mutatja a képző szerv által lejelentett vizsgák számához képest a sikeres vizsgák számát (100% esetén az adott időszakban minden vizsgázó sikeresen vizsgázott).
*** Képzési Költség (KK) : kizárólag a tanulót (a tanulói szerződés alapján) terhelő, a vezetői engedély megszerzésére irányuló – felmentések, kedvezmények, akciók nélküli – költségelemek összegét tartalmazza. Ide érthető az oktatás díja, az egyszeri vizsgadíjak és a képző szerv változtatása esetén fizetendő összeg.